Het Rode Boekje

Als ondernemer, HR-professional of afdelingsmanager heeft u vrijwel dagelijks te maken met arbeidswetgeving. Of het nu gaat om het aannemen van medewerkers, het bepalen van het aantal vakantiedagen, de toepassing van verlof- of pensioenregelingen of de rechten en plichten bij ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Om u snel bij te praten over de arbeidswetgeving in 2016 hebben we een luistereditie van Het Rode Boekje 2016 gemaakt. De luistereditie bestaat uit 10 geestige geluidsfragmenten, ingesproken door Pepijn Gunneweg en Klaas van Eerden. We zullen gedurende het jaar deze app verder uitbreiden met allerlei functionaliteiten die relevant voor u zijn, zoals: verdieping in specifieke onderwerpen, HR-updates, tips voor ondernemers, FAQ. De app wordt de bron van alle vragen die u heeft omtrent arbeidswetgeving.

Role: Design